Tijdelijke verbinding Suurhoffbrug

De huidige wegverkeersbrug uit 1972 nadert het einde van de levensduur. De laatste jaren is het (zwaar vracht)verkeer over de brug toegenomen. Daardoor nemen de onderhoudskosten en de verkeershinder toe. Om de huidige Suurhoffbrug te ontlasten wordt een tijdelijke brug aangelegd door Rijkswaterstaat. Daarmee worden nu maatregelen genomen om in de toekomst een goede verkeersdoorstroming te garanderen. Bij het onderzoek in het kader van de MIRT-verkenning wordt gezocht naar een definitieve toekomstvaste verbinding waarmee de bereikbaarheid van de Maasvlakte op de lange termijn gegarandeerd wordt.

Maatregelen Suurhoffbrug A15

Op basis van recent onderzoek en de huidige verkeersprognoses is de beschikbaarheid van de Suurhoffbrug na 2021 niet verzekerd. Daarom worden de komende jaren de volgende maatregelen getroffen:

  • Er wordt een tijdelijke brug geplaatst met 2 rijstroken voor 1 rijrichting (richting Rotterdam) en een fietspad in twee richtingen.
  • De bestaande brug wordt aangepast naar 2 rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne.
  • De tijdelijke en aangepaste brug wordt aangesloten op de A15.

Hierdoor behouden we de huidige verkeersdoorstroming met een verkeersveilige brug en voorkomen we files en sluipverkeer in de regio.

Planning realisatie tijdelijke verbinding

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de tijdelijke Suurhoffbrug, kijk dan op de volgende webpagina