Brief startbeslissing MIRT-verkenning Suurhoffbrug

In deze brief schrijft de minister dat gestart wordt met een MIRT-verkenning voor de Suurhoffbrug. In de rapportage die bij de brief hoort staat het besluit nader onderbouwd.