Participatie- en communicatieplan

Dit participatie- en communicatieplan omschrijft de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de participatie in de analyse-fase van de MIRT-Verkenning Suurhoffbrug. Onder participatie verstaan wij ‘actieve deelname van stakeholders aan het proces van de Verkenning’. In dit participatie- en communicatieplan wordt beschreven welke stakeholder wanneer op welke manier wordt betrokken in het proces van de Verkenning. De basis daarvoor ligt in de stakeholdersanalyse die is uitgevoerd voor het project.

Het plan omvat de visie op participatie en communicatie in de verkenning, de uitgangspunten die worden gehanteerd, en geeft daarnaast inzicht in de activiteiten en middelen waarmee het participatie- en communicatieproces wordt ingericht. In dit inleidende hoofdstuk volgt een korte omschrijving van de procedure van de MIRT-Verkenning en de MIRT-Verkenning Suurhoffbrug.