Besluit eerste keuze alternatieven

In 2019 heeft het project een aantal alternatieven ter vervanging van de huidige Suurhoffbrug onderzocht. Het overzicht van de onderzochte alternatieven is gerapporteerd in de Nota Kansrijke Alternatieven. Op basis van deze nota en de reacties van de partijen in de omgeving van de brug heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een keuze gemaakt over de alternatieven die verder onderzocht gaan worden.