Werkatelier II Suurhoffbrug

Afgelopen dinsdag 18 juni vond in het zonnige Oostvoorne het tweede werkatelier plaats in het kader van de MIRT-verkenning Suurhoffbrug. Nadat er tijdens het vorige werkatelier in Rotterdam alternatieven voor de huidige Suurhoffbrug waren getekend, ging de uitgenodigde groep deze keer aan de slag met de uitgewerkte alternatieven en de beoordeling daarvan.

Vanuit de omgeving van de Suurhoffbrug waren deze keer ongeveer 20 stakeholders aanwezig. Het gevarieerde gezelschap bestond uit bewoners, overheden, vervoerders, bedrijven en belangenorganisaties. In een prettige, open sfeer werd gesproken over de 10 uitgewerkte alternatieven. Deze 10 alternatieven lopen uiteen van 1-op-1 vervanging van de huidige brug, tot een nieuwe wegtunnel aan de oostzijde van de huidige brug en verschillende varianten voor een nieuwe brug aan de oost- en westzijde van de bestaande Suurhoffbrug.

In tafelgesprekken werd vervolgens ingezoomd op de verschillende thema’s waarop de alternatieven beoordeeld worden, waaronder haalbaarheid&realisatie, doorstroming wegverkeer en ook omgeving&natuur. Aan het einde van de middag konden alle aanwezigen hun eerste en tweede voorkeursalternatief aanduiden. Als laatste werd gevraagd aan te geven welk alternatief de aanwezigen niet zien zitten. Dit leverde een eerste beeld op van de alternatieven die vanuit de aanwezige omgevingspartijen de voorkeur krijgen of juist niet.