Achtergrond informatie

De Suurhoffbrug dateert uit 1972 en bestaat uit twee delen: een wegverkeersbrug en een spoorbrug. De brug is genoemd naar de minister van Verkeer en Waterstaat Ko Suurhoff vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de havens van Rotterdam. 

Einde levensduur

Op basis van recent onderzoek en de huidige verkeersprognoses is de beschikbaarheid van de wegverkeersbrug na 2021 niet verzekerd, wat betekent dat de brug het einde van haar levensduur nadert. Momenteel wordt er gewerkt aan een tijdelijke brug om de belasting door het verkeer te spreiden over twee bruggen. De spoorbrug heeft een verwachte levensduur tot 2042.

Vervanging Suurhoffbrug is nodig

Op grond van een technische analyse is geconstateerd dat renovatie van de huidige brug niet mogelijk is. Een nieuwe wegverkeersbrug is dus noodzakelijk. In het najaar van 2016 is in het BO MIRT Zuidvleugel besloten om een integrale verkenning naar een nieuwe weg- en spoorverbinding te starten. Deze verkenning wordt officieel MIRT-verkenning genoemd. De verkenning is integraal om voor alle vervoerwijzen (weg, water en spoor) de meest toekomstvaste en veilige oplossing te onderzoeken.

Start MIRT-verkenning

Op 12 oktober 2017 heeft minister van Infrastructuur en Milieu Schultz van Haegen de Startbeslissing genomen voor deze integrale MIRT-verkenning voor de vervanging van de Suurhoffbrug.

De MIRT-verkenning Suurhoffbrug verkent de mogelijkheden voor vervanging van de Suurhoffbrug voor verkeer over de weg en het spoor. De verkenning richt zich op een brug met een levensduur tot het jaar 2100. Alternatieven voor bereikbaarheid van de Maasvlakte - zoals door middel van andere vervoerwijzen – worden in deze MIRT-verkenning niet in beeld gebracht. In deze verkenning worden verschillende alternatieven voor de brug onderzocht en beoordeeld met als doel om één kansrijke alternatief aan te bevelen aan de minister. Het projectgebied waar binnen wordt gezocht naar een alternatief is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Bij MIRT-verkenning is meer achtergond informatie gegeven over welke stappen in een verkenning worden gezet.

projectgebied waar de MIRT-verkenning opzoek gaat naar een nieuwe oeververbinding
Projectgebied waar gezocht wordt naar alternatieve oeververbinding